NV

De Naamloze Vennootschap (NV)

De naamloze vennootschap is op de eerste plaats een kapitaalsvennootschap, dit houdt in dat de identiteit van de vennoot van ondergeschikt belang is en de focus ligt op de inbreng van kapitaal.

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen deze vennootschapsvorm en de BVBA: bij de NV is er strakkere en complexere bestuursorganisatie (en dus een ingewikkelde besluitvorming) en een hoger minimumkapitaal (€ 61.500). Aan de andere kant zijn hier de aandelen doorgaans wel vrij overdraagbaar (u kan deze mogelijkheid wel beperken via de statuten indien u hiervan wil afzien), het voordeel hiervan is dat de onderneming volledig gescheiden is van haar aandeelhouders.

De vennoten zijn slecht aansprakelijk ten belope van hun inbreng en er kunnen ook winstbewijzen uitgegeven worden.

In principe is het aantal bestuurders van een nv vastgesteld op drie. Maar indien er slechts twee oprichters zijn of twee aandeelhouders meer zijn, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Deze vennootschapsvorm is ideaal indien u met meerdere personen wil samenwerken. Ook wanneer u internationaal wil werken is deze vorm aangewezen, daar meeste landen een vergelijkbare vennootschapsvorm kennen en de NV een sterk imago heeft.

Deze vennootschapsvorm is te verkiezen indien veel kapitaal nodig is, want men kan beroep doen op nieuw, vreemd kapitaal of het spaarpubliek aanspreken. Ze laat dus een snelle groei van de onderneming toe. De oprichting van een NV vereist een notariële akte en een financieel plan.

Voordelen:

  • beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders,
  • de aandelen zijn (in principe) vrij overdraagbaar,
  • mogelijkheid tot specialisatie van bevoegdheden bij ruime raad van bestuur

Nadelen:

  • oprichting bij notariële akte (= authentieke akte);
  • de vennootschap heeft geen familiaal karakter (anonimiteit van de vennoten en aandelen vrij overdraagbaar);
  • de besluitvorming is zwaar (raad van bestuur is verplicht);
  • de boekhoudkundige en administratieve verplichtingen;
  • het bedrag van het startkapitaal is hoog: ten minste 61.500 euro.

Hervorming van het vennootschapsrecht: 

De NV zal de hervorming van het vennootschapswetboek overleven, maar zal toch enkele wijzigingen ondergaan.

  • Het wordt mogelijk een nv éénhoofdig op te richten. De NV moet niet langer met 2 of meer vennoten worden opgericht, 1 oprichter volstaat;
  • Het bestuur van de NV kan door 1 bestuurder waargenomen worden.

De minimumkapitaalvereiste van €61.500 blijft overeind in tegenstelling tot de BV en de CV.