Nieuw wetboek van vennootschappen

Wat is nieuw sinds 1/05/2019?

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen in werking (WVV). De nieuwe wetgeving heeft als belangrijkste doelstellingen:

  • Vereenvoudiging
  • Flexibilisering
  • Modernisering

Sinds 1 mei 2019 is het niet langer mogelijk een onderneming op te richten onder een oude vennootschapsvorm en zal men voortaan enkel nog kunnen kiezen uit 4 vormen, nl. de BV, de CV, de NV of de maatschap. Daarnaast zijn ook de wetsbepalingen van toepassing op deze nieuw opgerichte vennootschappen.

Vanaf 1 januari 2020 zullen de wetsbepalingen voor iedere vennootschap van toepassing zijn. De vennootschappen opgericht voor 1 mei 2019 zullen verplicht worden hun vennootschapsvorm aan te passen naar de nieuwe regeling en dit voor 1 januari 2024.