CV

Coöperatieve Vennootschap

De coöperatieve vennootschap keert terug naar zijn oorsprong en is voorbehouden voor vennootschappen met coöperatieve initiatieven. Het zijn vennootschappen die samen een economische en sociale behoefte ontwikkelen of voldoen aan de behoeften van de aandeelhouders. De CV vervangt dan ook de CVBA alsook de CVOA.  Belangrijk is dat wanneer u als vrij beroeper onder de vennootschapsvorm van een CV(BA/OA) werkt, u deze onder het nieuwe recht moet omvormen naar een andere vennootschapsvorm gezien de CV voorbehouden is voor coöperaties.

De CV heeft net zoals de BV geen minimum kapitaalvereiste meer, maar ook voor de CV geldt de bemerking dat er voldoende aanvangsvermogen is (zie hierboven (*)). De CV zal ook nog steeds door minimum 3 oprichters opgericht moeten worden, zoals voordien het geval was. Dit kadert wederom in het coöperatief karakter van de CV.

De aandelen van een CV zijn niet-overdraagbaar en hebben enkel de optie voor een enkelvoudig stemrecht.